Tin tuyển dụng

GIÁM SÁT TUÂN THỦ
16/03/2020 Tin tuyển dụng
Hỗ trợ trong việc đảm bảo các vấn đề tài chính luôn tuân thủ luật pháp, quy định và quy tắc hiện hành, vì đây là điều cần thiết để giữ gìn sự liêm chính và uy tín của tổ chức.
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH/ CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH
05/03/2020 Tin tuyển dụng
Quản lý và điều hành công việc hành chính của công ty theo quy định của luật lao động Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của Tổng giám đốc, Ban quản lý và các phòng ban khác trong công ty.
TRƯỞNG CA SẢN XUẤT
05/03/2020 Tin tuyển dụng
Chịu trách nhiệm về sự an toàn và năng suất của tất cả các nhân viên sản xuất được bố trí theo ca trựcĐảm bảo rằng việc sản xuất theo lịch trình để đảm bảo lịch sản xuất và các tham số chất lượng
TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT - CƠ/ ĐIỆN (LA NGÀ)
28/02/2020 Tin tuyển dụng
Phối hợp và hỗ trợ tất cả các quy trình liên quan đến bảo trì các thiết bị của nhà máy, hệ thống sản xuất và môi trường
TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG kiêm KHO VẬN
28/02/2020 Tin tuyển dụng
Tối ưu hóa lộ trình và tần suất giao hàngQuản lý hoạt động kho vận
TRƯỞNG/ PHÓ PHÒNG XỬ LÝ NƯỚC
28/02/2020 Tin tuyển dụng
Chịu trách nhiệm giám sát vận hành và bảo trì nhà máy xử lý nước, cơ sở vật chất tại nhà máy, thiết bị và cơ sở xử lý nước khai hoang để đảm bảo xử lý nước hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, xử lý bùn thải và cung cấp ...