Tin tuyển dụng

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
22/07/2020 Tin tuyển dụng
• Phát hành Yêu cầu mua hàng• Theo dõi nguyên liệu theo nhu cầu của doanh nghiệp & sử dụng định mức nguyên vật liệu (BOM).• Theo dõi PR / Đơn đặt hàng (PO) với Mua hàng và Kho vận.• Giải quyết / Phản hồi về sản xuất, bán hàng, Kế ...
TRƯỞNG PHÒNG CHUỖI CUNG ỨNG
16/07/2020 Tin tuyển dụng
Tạo chiến lược cho hoạt động của chuỗi cung ứng để tối ưu hóa tất cả các tài nguyên và đảm bảo hoạt động trơn tru từ đầu vào đến đầu ra của chuỗi cung ứngQuản lý và giảm thiểu rủi ro của chuỗi cung ứng
TRƯỞNG CA SẢN XUẤT
05/03/2020 Tin tuyển dụng
Chịu trách nhiệm về sự an toàn và năng suất của tất cả các nhân viên sản xuất được bố trí theo ca trựcĐảm bảo rằng việc sản xuất theo lịch trình để đảm bảo lịch sản xuất và các tham số chất lượng
TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG kiêm KHO VẬN
28/02/2020 Tin tuyển dụng
Tối ưu hóa lộ trình và tần suất giao hàngQuản lý hoạt động kho vận
TRƯỞNG/ PHÓ PHÒNG XỬ LÝ NƯỚC
28/02/2020 Tin tuyển dụng
Chịu trách nhiệm giám sát vận hành và bảo trì nhà máy xử lý nước, cơ sở vật chất tại nhà máy, thiết bị và cơ sở xử lý nước khai hoang để đảm bảo xử lý nước hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, xử lý bùn thải và cung cấp ...
TRƯỞNG PHÒNG/ TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG AN TOÀN
28/02/2020 Tin tuyển dụng
Vị trí chịu trách nhiệm hoàn thiện các chứng nhận tiêu chuẩn an toàn cập nhật, cũng như tiếp tục gia hạn các chứng nhận hiện hành tại nhà máy La Ngà