Tin tuyển dụng

TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT (LA NGÀ)
17/09/2020 Tin tuyển dụng
Chịu trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ tất cả các quy trình liên quan đến bảo trì thiết bị của nhà máy, hệ thống sản xuất và môi trường
TRƯỞNG PHÒNG THU MUA
08/09/2020 Tin tuyển dụng
Dẫn dắt và thực hiện chiến lược tìm nguồn cung ứng, phân tích thị trường và xác định các cơ hội tiết kiệm chi phí và xây dựng mối quan hệ làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp và các bên liên quan trên khắp thị trường Đông ...
QA MANAGER
19/08/2020 Tin tuyển dụng
Make sure that the management system meets with international standards (ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, Halal, Kosher…), Local laws and any requirement from authorities and customers.
TRƯỞNG PHÒNG CHUỖI CUNG ỨNG
16/07/2020 Tin tuyển dụng
Tạo chiến lược cho hoạt động của chuỗi cung ứng để tối ưu hóa tất cả các tài nguyên và đảm bảo hoạt động trơn tru từ đầu vào đến đầu ra của chuỗi cung ứngQuản lý và giảm thiểu rủi ro của chuỗi cung ứng
TRƯỞNG CA SẢN XUẤT
05/03/2020 Tin tuyển dụng
Chịu trách nhiệm về sự an toàn và năng suất của tất cả các nhân viên sản xuất được bố trí theo ca trựcĐảm bảo rằng việc sản xuất theo lịch trình để đảm bảo lịch sản xuất và các tham số chất lượng
TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG kiêm KHO VẬN
28/02/2020 Tin tuyển dụng
Tối ưu hóa lộ trình và tần suất giao hàngQuản lý hoạt động kho vận