Tin tuyển dụng

NHÂN VIÊN MUA HÀNG THIẾT BỊ - DỊCH VỤ
06/04/2020 Tin tuyển dụng
Giám sát và điều phối các hoạt động thu mua hàng ngày