Dịch vụ và giải pháp

WORKSHOP LÀM BÁNH TRUYỀN THỐNG
25/04/2019
Làm bánh ngon hơn cùng AB MAURI!
GIẢI PHÁP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
25/04/2019
Chủ yếu dùng để làm bánh mì, kích thích bột nở trong lúc ủ bột bánh, nhiệt độ men hoạt động lý tưởng nhất sẽ là vào khoảng 20 - 37 độ C. Có 3 loại men nở chủ yếu là men tươi, men khô, men instant.