Công văn của Bộ Y tế v/v cấm sử dụng chất Kali Bromate

23/03/2015

Công văn về việc cấm sử dụng chất Kali Bromate trong sản phẩm thực phẩm của Bộ Y tế, ban hành ngày 13/1/2015.

Vui lòng xem chi tiết công văn tại đây.