• 25/03/2015

    Thông báo về việc không sử dụng chất Potassium Bromate
    Căn cứ vào các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm của Cục Vệ Sinh An Toàn thực phẩm, Bộ Y tế về các chất phụ gia được phép sử dụng hoặc cấm sử dụng trong nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm, đặc biệt công văn cấm sử dụng chất Potassium Bromate (E924) trong nguyên liệu làm bánh mỳ và các sản phẩm từ bột mì...
  • 23/03/2015

    Công văn của Bộ Y tế v/v cấm sử dụng chất Kali Bromate
    Công văn về việc cấm sử dụng chất Kali Bromate trong sản phẩm thực phẩm của Bộ Y tế, ban hành ngày 13/1/2015.